חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם
 

תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם

רבונו של עולם, אב הרחמים והסליחות, ראה כמה יהודים בודדים יש בעולם, כאלה שהם יתומים, וכאלה שאין להם אשה, וכאלה שאין להם חברים טובים ועצות טובות, וכאלה שבורים שרע ומר להם. אנא, רק אתה יתברך יכול לרחם עליהם ולעשות שלא יהיו לבד. ועשה ברחמיך שידע היטב כל יהודי בליבו ובמוחו שאינו לבד לעולם, ובכל מקום שהוא נמצא אתה יתברך עימו. אנא, תנחם את היתומים, ותחתן את הרווקים, ואלו שאין להם חברים טובים עשה ברחמיך שיזכו לחברים טובים, כמו שלימדונו חז"ל "וקנה לך חבר", שצריכין לקנות החבר, כי הוא דבר יקר וחשוב.
אנא, עשה שהיהודים יהיו מאוחדים. אנא, הנני מתחנן בפניך, תסלק הקנאה והשנאה מביננו, וראה אשר היכן שכבר מוצאים איזה מקום שמתאחדים בו כמה יהודים מתעוררת קנאה. אנא, תסלק מכל מקום בעולם את הקנאה, השנאה והתחרות.
אנא, הנני מתחנן בפניך, תתגלה לעמך, עד מתי לצער של עמך ישראל ולבדידות שלהם, אנא, תאחד את כולנו, ותעלנו לירושלים. אמן נצח סלה ועד.  

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד