חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילה שישבחו העולם את ה' יתברך
 
תפילה שישבחו העולם את ה' יתברך
רבונו של עולם, אל-הי אברהם אל-הי יצחק ואל-הי יעקב, גדול העצה ורב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מוריד הטל לברכה, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים וזוקף כפופים, רופא חולים, ולך לבדך אנחנו מודים ומהללים ומשבחים ומפארים, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך מחיה המתים ברוך מגן אברהם ברוך האל הקדוש. אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות, ולך לבדך עינינו צופיות, לך לבדך הגדולה והממשלה והמלכות. אנא אל רחמן, עשה ברחמיך שכל הבריות שבעולם יודו ויברכו ויפארו את שמך לעולמי עד ולנצח נצחים, וישתבח שמך לעד ולעולמי עולמים.
אנא, עשה ברחמיך שכל הבריות שבעולם יבערו אליך יתברך, ותחדיר בליבם ובמוחם להתפעל מגדולתך ורוממותך, ויאמינו ויבטחו אך ורק בך יתברך.
אנא אל רחמן, עשה ברחמיך שענין ההללים והשבחים שנוהגים בעולםיהיוה אך ורק אליך יתברך, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש,ובקרב קדושים תתהלל. אמן נצח סלה ועד.

 

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד