חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילה על כל הדור כולו
 
תפילה על כל הדור כולו
רבונו של עולם, רחם ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים על כל הדור כולו בו אני נמצא, ותמשיך על הדור הזה אריכות אפים ורחמים וחסדים גמורים, ותבטל ותמתק כל הדינין בשרשן מכל כל בני דורי, ועשה ברחמיך שהבריות שבדורנו יאהבו אחד את השני ולא יצערו אחד את השני, והמשך על כל אחד ואחת בדור הזה אריכות אפים וסבלנות, ועשה ברחמיך שהדור הזה יהיה ראוי וזכאי לקבל את הפנים הכי קדושות והכי מאירות בעולם, הפרצוף שכולל כל הפרצופים, אור האורות, צח הצחצחות, פניו של משיח צדקנו, ויזכו הכל לקבל פניו בדורנו הזה - שתעשה ברחמיך שיהיה זכאי, וזכנו להתגלותו, ויסיר המסכה והמסוה מעל פניו, ויתגלה ויראו הכל גדולת ונוראת נשמתו של משיח צדקך, ועל ידו תתקן העולם חיש קל מהרה וכהרף עין ממש, ותקים ענין "זה ינחמנו ממעשנו", וכבר אמר רבי יוחנן "אשר אין בן דוד בא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב" (סנהדרין צח)אנא, עשה ברחמיך שכל דורנו הזה יהיה זכאי ויבוא בן דוד ותגאלנו ביד רמה. אמן נצח סלה ועד.

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד