חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות לבעיות אישיות >> תפילה למציאת הזיווג לגבריםתפילה למציאת בת זוג

ריבונו של עולם ראה כל אשר עובר עליי ואיני יכול לפרש בפי מחמת הקטנות והבילבולים אשר אני מרגיש כי טוב מותי מחיי מחמת שאני מרגיש הסתרה כזאת ואיני מבין מפני מה. מודה אני חטאתי עוויתי פשעתי, אני חפץ להיות נכלל בך יתברך. הבט על הטוב שבי דון אותי לכף זכות. אתה אל אמת מפני מה מתעכב לי זיווגי, הגעתי לפרקי ואני מוכן כבר להתחתן, אנא מפני מה, תרחם עלי, ואני מתפלל לפניך ואומר שאולי תרחם בגלל המילים הללו ותושיע. אנא, אנא, אנא, איני יודע איך להתפלל, איני יודע איך לפעול לפניך יתברך, איני יודע מה לעשות, איך לעשות בכדי למצוא את זיווגי. אנא אני פונה אליך אל אברהם יצחק ויעקב, ענני, הושיעני, חתן אותי בקרוב, פתח לי כל השערים, תגביה מזלי, ומה שאני צריך לתקן אנא תאיר לי ותתקן ברחמיך על ידי תשובתי. אנא אני כלום ואתה כל יכול, מי ירחם על כלום הלא כל יכול ותתקן אותי בכל הגלגולים. אנא הושיעני תרחמני ותאמר די לצרותי חתן אותי עם אשת חיל בעלת מידות טובות ובעלת מזל טוב וטובת שכל ומוצלחת ונאה ומבורכת כבר במהרה. אנא ליבי נשבר בקרבי איני יכול לחיות כך תרחם עליי, תשמח אותי, תראה לי ישועתך, אל תעזבני ה' אלוהי. אנא, אתה יודע מה טוב לי, רחם נא ותן לי אישה שאיתה אזכה להיות דבוק בך באמת, ולעשות לך נחת רוח. אנא ראה כל אשר עבר עליי בחיי כל הצער והייסורים וזה יהיה לי כפדיון כפרה ולפתוח לי השפע ושתתן לי את בת זוגי ותרחמני ברחמים רבים. ועשה שאזכה להתחתן עימה מתוך שמחה וטוב לבב אמן. אנא ראה ללבי כי איני יכול לפרש יותר מחמת מה שעובר עליי ואתה אל ולא איש ורחמן מלא רחמים ואין מי שירחם עליי מבלעדיך אנא הושיעני בקרוב ממש אמן נצח סלה ועד.

 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד