חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות לבעיות אישיות >> תפילה למציאת הזיווג לנשים

תפילה למציאת בן זוג

ריבונו של עולם ראה כל אשר עובר עליי ואיני יכולה לפרש בפי מחמת הקטנות והבילבולים אשר אני מרגישה כי טוב מותי מחיי מחמת שאני מרגישה הסתרה כזאת ואיני מבינה מפני מה. מודה אני חטאתי עוויתי פשעתי, אני חפצה להיות נכללת בך יתברך. הבט על הטוב שבי דון אותי לכף זכות. אתה אל אמת מפני מה מתעכב לי זיווגי, הגעתי לפרקי ואני מוכנה כבר להתחתן, אנא מפני מה, תרחם עלי, ואני מתפללת לפניך ואומרת שאולי תרחם בגלל המילים הללו ותושיע. אנא, אנא, אנא, איני יודעת איך להתפלל, איני יודעת איך לפעול לפניך יתברך, איני יודעת מה לעשות, איך לעשות בכדי למצוא את זיווגי. אנא אני פונה אליך אל אברהם יצחק ויעקב, ענני, הושיעני, חתן אותי בקרוב, פתח לי כל השערים, תגביה מזלי, ומה שאני צריכה לתקן אנא תאיר לי ותתקן ברחמיך על ידי תשובתי. אנא אני כלום ואתה כל יכול, מי ירחם על כלום הלא כל יכול ותתקן אותי בכל הגלגולים. אנא הושיעני תרחמני ותאמר די לצרותי חתן אותי עם איש טוב, איש נאה במעשים, בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלוהים, רודף צדקה וגומל חסד כבר במהרה. אנא ליבי נשבר בקרבי איני יכולה לחיות כך תרחם עליי, תשמח אותי, תראה לי ישועתך, אל תעזבני ה' אלוהי. אנא, אתה יודע מה טוב לי, רחם נא ותן לי איש שאיתו אזכה להיות דבוקה בך באמת, ולעשות לך נחת רוח. אנא ראה כל אשר עבר עליי בחיי כל הצער והייסורים וזה יהיה לי כפדיון כפרה ולפתוח לי השפע ושתתן לי את בן זוגי ותרחמני ברחמים רבים. ועשה שאזכה להתחתן עימו מתוך שמחה וטוב לבב אמן. אנא ראה ללבי כי איני יכולה לפרש יותר מחמת מה שעובר עליי ואתה אל ולא איש ורחמן מלא רחמים ואין מי שירחם עליי מבלעדיך אנא הושיעני בקרוב ממש אמן נצח סלה ועד.

 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד