חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילה לזכות לתשובה
 
תפילה לזכות לתשובה
 
רבונו של עולם, אב הרחמים הגדול והנורא, זכני לעשות תשובה אמיתית מעומק ליבי אליך יתברך, וראה מקומי שבו אני עומד כפי אשר נגלה אך ורק לך, ואתה יתברך יודע סדר ההשתלשלות שלי עד שהגעתי למקום זה, ואני חפץ לעלות עד סוף כל המדרגות.
אנא ממך, בבקשה ותחנונים, תאיר עלי אורך הגדול, ותפתח את ליבי להרגיש  כאב חטאי, ותמול את עורלת לבב,י וזכני לתשובה אמיתית - תשובה שתתקבל. אנא רחמן, תעורר לבבי להבין בגדולת מי שחטאתי לו, ואיך לא חשבתי בך, מי אני?! ומה אני?! צל עובר, רמה ותולעה, ואיך עברתי על רצונך ועל ידי זה התגשמתי בכל מיני גשמיות ונטמאתי בכל מיני טומאות.
אנא, זכני להיות כמו הצדיקים הנוראים אשר גופם זך וטהור ובכל עת ורגע מטהרים. זכני להתקשר בהם לעולמים, אשר בכח הבל פיהם הטהור אני יכול לעלות ולהתעלות ולזכות לכל טוב סלה. אנא רחמן, זכני להתקרב לצדיקים אמיתיים - לצדיקים השוכנים בעפר ולצדיקים שבדור, וזכני לתור ולחפש אחרי הצדיק שבדור אשר בכוחו לטהרני בכל מיני טהרות ולהמשיך לי קדושות נוראות וניפלאות, ועל ידו אני יכול לזכות למול את ערלת לבבי ולזכות ללב חדש ורוח חדשה.
אנא רחמן, עשה ברחמיך שלעולם לא אחטא, ומה שחטאתי תמחוק ברחמיך, וזכני להתחיל התחלה חדשה - התחלה של כיסופין וצימאון דקדושה אליך יתברך - שליבי יכסוף וישתוקק אליך, ויחד עם ליבי תבעיר לבבותיהם של כל הבריות שבעולם, ועל ידי כל כיסופינו אליך יתברך זכנו לשמוע את הניגון שיתער לעתיד, ותמשיך בעולם את כינורו של דוד שינגן על מיתרי ליבנו ועל ידי זה נזכה לבושה ושפלות ולתשובה אמיתית מעומק הלב ולזכות לתיקון כל הפגמים כולם. אמן נצח סלה ועד.

 

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד