חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> תורה מפי הצדיק
 
 
בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים, כי אם הכל היה מושלם
אז הוא כבר היה רוקד כל היום בכותל, בבית המקדש ואומר הלל הללויה כל היום מהבוקר עד הערב. ועל כל אחד עובר מה שעובר עד שהוא לא יודע איך להוושע, ולכן צריך לדעת מאיפה השורש של כל הבעיות.
*** ***
** **
* *
מי שמחפש את הצדיק הוא צריך לחפש רק את בחינת הרוח
שלו, ולא להאחז בבחינות של גוף שהיום זה הכל שקר...
וזה ענין של "והיו עיניך רואות את מוריך" (ישעיהו ל, כ),כי כל התכלית והגאולה תהיה דייקא ע"י שיזכו כבר הכל לראיית פניו של 'הצדיק אמת',
וכולם יראו אותו וישמחו לקראתו שפניו הן כפני חמה, והוא יכול להוציא את ישראל מאפלה לאורה

 

Go Back  Print  Send Page
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד