חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> שיח שלמה תשע"א


*עידכון י"ט באב התשע"א - מכתבים מיוחדים וחשובים שכתב "בעל התפילה" מכתבים קצרים לשמיעה..מכתב ראשון - מכתב שני - מכתב שלישי המכתב הכללי


דיבורים שנאמרו בחודש תמוז תשע"א
* בית המקדש בנוי מתפילות ונקודות ונקודות טובות: ביום הכי מר תשעה באב, יום שנשרף בו ביהמ"ק... ממש באותו יום, נצמח הישועה וביום זה נולד המשיח, כך גם כל אדם בשיא החושך צריך לחפש את הנקודה הטובה וגם אם לא מוצא, אז צריך להאמין שבודאי בעתיד יעשה טוב ויצמח ממנו טוב, ולכן אחד הדברים שיביאו משיח.. זה שצריך התחזקות וביטחון מוחלט בה' גם בשעת הצער והקושי שלא רואים אור, צריך להאמין שכאן בחושך כבר צפונה הישועה...

* דיבור בשם הרבי מקוצק: כשאדם עובר עליו כל מיני מעברים ומשברים בעבודת ה' והוא רוצה לצעוק לה' בצר לו אבל הוא לא יכול מכל הבלבול והצער שלו לצעוק... השתיקה הזאת זו הצעקה הכי גדולה..!
* שהיה הגאון רבי זונדל מסלנט מתפלל תפילת שמונה עשרה, לפני שהגיע לברכת: "את צמח דוד עבדיך" היה פוקח את עיניו ומסתכל לצדדים, לאחר מכן היה חוזר ועוצם אותם וממשיך את תפילתו. שאלו תלמידיו: מה ראה לעשות כן? והשיב: "חושב אני שמא בא משיח ונמצא שהברכה תהיה לבטלה"...!
רואים מכאן איך צריכה להיות הצפיה למלכות ה' ולמשיח!! אנו צריכים להשריש בנו שהמשיח אינו מושג רחוק שנמצא רק במילות התפילה תפילה שאנו קוראים באופן שגרתי ויומיומי... הצפיה למשיח צריכה להיות מוחשית ואמיתית.. ואם נשריש בלבנו ובמעשינו ציפיה מוחשית לישועה נזכה גם אנו לראותה תכף ומיד בקרוב ממש בע"ה...
 
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד