חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> אודיו >> סיפורים ושבחי צדיקים >> סיפורי הבעש"ט
 


סיפורי הבעל-שם-טוב

שיעור מוצאי שבת פרשת וישלח התשע"ב

 סיפורים מדהימים - על גאון עוזנו אור שבעת הימים, 
מרן הבעש"ט זיע"א אשר כתובים בספרים עתיקים וגנוזים  
מחזק ביותר !!!       

קטע נוסף מהשיעור על הפרשה - "וישלח יעקב מלאכים" כשהאדם בבחינת יעקב = עקב = למטה גם שאדם למטה שהוא בירידה, ובעצבות, 
על תשלח את המלאכים ברגע שאדם נופל ליאוש ועצבות הוא מסיר ממנו את ההגנה הרוחנית
באותו רגע הוא בבעיה גדולה, נפלת.. קום תתחזק תדע שה' מחבב אותך ואוהב אותך גם עכשיו.. תתחיל מהתחלה!
כמו שרבנו אומר שעל ידי יאוש ועצבות בא אבלות... תשמח בנקודה שלך על תשלח את המלאכים.. 


לשמיעת השיעור לחץ על תמונת הדיסק

 
 
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד