חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> אודיו >> מידות >> שלום >> מדת השלום

מדת השלום
א' כי תבא התש"ע

שיעור נפלא מאת מו"ר הרב שלמה יהודה ני"ו
בנושא מדת השלום בין אדם לחברו - ובין אדם למקום
ואיך להגדיל את השלום בעולם

שיעור חזק ביותר - כדאי מאוד לשמוע..


ציטוטים קטנים מהשיעור;
כל העולם לא נברא אלא בשביל השלום.. השלום זה התכלית של כל הבריאה..

כל מה שהעולם נברא זה לא בשביל שיהיה מלחמות ולא בשביל שיהיה בו מחלוקת..
מדת השלום זאת אומרת קירוב לה' יתברך, קירוב לגאולה, קירוב לתכלית..
היום כל העולם מדברים משלום אבל בפועל הם עושים רק מחלוקת..
אצל הגויים שלום זה שווה מלחמה ואצלנו שלום זה שווה מחלוקת.. חולקים על צדיקים בשם השלום..
אדם שרחוק מהקדושה, רחוק מה', והוא נכנע לסטרא אחרא, אזי הוא במחלוקת על הקדושה..
אדם שאומר חלילה, אני לא שווה כלום אני מושחת אין לי שום תקנה, אז הוא הכריז מלחמה על הקדושה
ולהפך אדם שנופל ומתרחק מה' אבל אומר עדיין יש לי תקווה עדיין ה' אוהב אותי עדיין ה' שמח בי
יש בו מדת שלום עם הקדושה ועם ה' יתברך..לשמיעת השיעור לחץ כאן
או על תמונת הדיסק
 
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד