חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> מאמרים מחזקים
 

מאמרים מחזקים ומחיים הנפש

 

 1. ה' יתברך אתך בכל עת ורגע.
 2. אין מציאות מבלעדי ה' יתברך כלל - "אין עוד מלבדו".
 3. "ואהבת את ה' אלוקיך" - לאהוב את ה' יתברך.
 4. ה' יתברך אוהב אותנו - יותר ממה שאנו אותו.
 5. מודה אני לפניך על כל הטוב שבחיי ועשית עמי ואתה עושה עמי ואתה עתיד לעשות עמי.
 6. לחשוב מחשבות טובות על עצמי ולהתקשר עם נקודת לבבי לטובה.
 7. מודה אני לפניך על כל רגע בחיי.
 8. מודה אני לפניך על כל נשימה ונשימה.
 9. מודה אני לפניך על הראיה, השמיעה, הדיבור, הכוח לילך להתנועע לאכול להתפנות לחשוב להתבונן וכו'.
 10. להיות חזק בכל מה שיעבור עליך מבלי להתייאש ולדעת איך לעלות ולהתעלות מכל מצב שהוא ומכל ירידה והתרחשות.
 11. להסתכל תמיד בשכל של כל דבר ובטוב של כל דבר.
 12. לזכור שהאדם נברא בצלם אלוקים, ולכבד כל אדם באשר הוא, ותראה שה' יתברך מכבדם בזה שמחיה אותם ונותן בהם כח לילך וכו' - אז גם אתה תכבדהו.
 13. לאהוב את הכל - אהבה שלא תלויה בדבר.
 14. בעת שתפגוש יהודי - תתפלל שיתן לך ה' אהבה לאהוב אותו. בעת שתהיה עמו ותפגשהו ותיפרד ממנו - תתפלל שיתן לך ה' לאהוב אותו. ובעת שתיזכר בו - תתפלל לאהוב אותו.
 15. לעבוד את ה' יתברך ולחיות - ברוגע ובישוב הדעת ללא לחץ ובלבול.
 16. לנסות למצוא את כל הנקודות הטובות שיש בבן אדם שאתה פוגש, ולנסות לראות איך ללמוד ממנו.
 17. לחזק ולתן תקווה תמיד אמיתית מתוך הלב לכל אדם באשר הוא ובאיזה מצב בו הוא נמצא, ולהיזהר מלדבר אחד בפה ואחד בלב.
 18. לנסות להתבונן בגדולת ה' יתברך ובגדולת הנשמה אשר טמונה בך, ולהתבונן איך חלפו כל ההסתרות והמסכים ואין שום דבר שיש ביכולתו לעכב ולהצר לנשמה שבאה מה' יתברך אשר הוא כל יכול - נמצא שהכל פתוח בפניך, ויהי רצון שכך - מעתה ועד עולם.
 19. לחפש תמיד איך לכסוף תמיד אל היושר והאמת והמידות הטובות ולהיות סבלן ואמיתי.
 20. לזכור את כל הצדיקים הגיבורים האמיתיים האמיצים שהיו מיום בריאת העולם   ועד עתה, וללמוד מהמחשבות וההשקפות והניסיונות וכל מעשיהם וללמוד מהם,  ולזכור כל אשר עבר עליהם ומסירות נפשם וחוזק ליבם ולכסוף להיות יותר ויותר  חזק ואמיץ וכו' כנ"ל ולהחזיק מעמד.
 21. לברך בכוונת הלב כל יהודי.
 22. לפני כל דבר תתפלל לה' יתברך שיצליח אותך.
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד