חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> אודיו >> גאולה >> חנוכת הבית
 
 

חנוכת הבית
שיעור יום א' לסדר וישלח
שיעור חזק ביותר !! על חנוכה ועל בית המקדש
- דיבורים חזקים על ענין חנוכה ומלחמת החשמונאים והקשר לדורינו אנו,
אם בדורם היה להם צער גדול והם מסרו נפשם על קידוש ה' למען לא יטמאו
בית ה' - בית המקדש, מה נאמר אנו שאין לנו בכלל בית המקדש
כמה אנו צריכים לצפות לגאולה ולמסור נפש בתפילה בקשה ומעשים,
למען גאולת השכינה ובנית ביתו יתברך!

 
 
 
   
 
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד