חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> אודיו >> גאולה >> חלום יוסף - סוד הגאולה
 

חלום יוסף - סוד הגאולה

שיעור יום ה' לסדר וישב התשע"ב


"וישראל אהב את יוסף מכל בניו" - צריך להבין שיעקב ח"ו לא אהב את יוסף אהבה פגומה 
כאבא שאוהב את בנו מחמת שהוא אוהב את עצמו, אלא הוא ראה ביוסף את מסירות נפשם 
של אביו יצחק וזקנו אברהם שדרכם היה לגלות אלוקות במקומות הנמוכים וזהו שורש אהבת יעקב ויוסף 
ועל כן: בדורנו השפל שהכל מלא שקר, כל אחד צריך להבין שהוא בגלות כיוסף במצרים.
וצריך לזכור את יוסף וללמוד ממנו את מסירות נפשו להשאר בקדושה וכו', 
ועל ידי זה נזכה לפעול כל טוב ואת הגאולה השלימה בבי"א...


לשמיעת השיעור לחץ על תמונת הדיסק

 
 
 
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד