חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התש"ע >> "ותתפלל חנה"
 

"ותתפלל חנה"
 

התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי ביום יום א' פרשת וישב התש"ע

 
 

תפילה: רבונו של עולם אב הרחמים והסליחות, חוס וחמול עלי, וזכני ללמוד את התורה לשמה, בקדושה וטהרה. ועשה ברחמיך, שעל ידי לימודי זה ישובו כל העולם כולו בתשובה שלימה. אמן נצח סלה ועד.


המלחמה בעמלק, זה כל הטרדות שיש בעולם, וכל הצער שיש בעולם זה הכל מגיע מהפרשים הרוחניים של עמלק, ואנחנו לא רואים בכלל, העולם לא רואים אבל יש באויר פרשים ממש על סוסים שדוהרים עם חרבות והולכים באוויר, והם הורסים את הנשמות, עושים פגמים נוראים. וזה כך כל דור ודור עד ביאת מלך המשיח. ואם היו לאנשים עיניים רוחניות, אז הם היו רואים מכונית נוסעת, ובאים פרשים של עמלק עם חרבות שלהם והם מכים את הנהג (את הנשמה שלו), מכים אותו עד שהוא סוטה מן הדרך ועושה תאונה. ויש אלפים של פרשים שיורדים לעולם הזה ועושים מה שהם רוצים כביכול בעולם. וכל הרציחות וכל התאונות שיש... לפעמים אנשים שומעים על מקרי מוות שהם בכלל לא מצד הטבע, יש מקרי מוות בכלל שהם לא שייכים... אי אפשר לתפוס בכלל איך זה הגיע לשם ואיך נעשה כל זה... תאונות בלתי נתפסות. וגם עניין של רציחות בפועל זה הכל הם, החיילים האלה, הם נכנסים ומתלבשים בתוך הבן אדם, והם עושים מה שהם רוצים בו הפרשים האלה של עמלק, ובביאת משיח הם יעלמו לנצח.

ההתחלה של כל המלחמות מתחילה משורש אחד. ואחר שנעשה מלחמה, מתוך המנצחים נעשית מלחמה חדשה מי ימלוך. ואנחנו נמצאים כבר בדור האחרון. שלפנינו היו כבר מלחמות רבות, אפילו על ירושלים עצמה היה אינסוף של מלחמות. ואנחנו נמצאים במלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה ככה עד שנגיע אלינו. ובשביל לתקן את כל זה צריך לעשות שלום, שיהיה שלום בתוך שלום בתוך שלום וכו' עד שנשלם את כל המלחמות האלו. כי יש כמו אילן שהוא מלא ענפים פגומים, וצריך לעשות שלום, שהשלום הזה יעבור מענף לענף עד שיתקן את כל העץ בשלמות, ויהיה שלום כללי ותבוא הגאולה.

היום הזה למעשה מתחילה המלחמה, זה יום שיש לו אור אחר לגמרי, אף על פי שזה י"ט בכסליו ויש כאלה שדורשים את זה לענין הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, אבל יש עוד יותר יותר, יש דברים שהם בכלל לא מצד טבע של בני אדם להשיג בכלל. הצדיקים לא חיים בזמן של העולם הזה, ויש להם דברים שהם למעלה מהטבע בכלל, וכל יום זה מלחמות אינסופיים, בשמים יש מלחמות, יש מסירות נפש, יש התבוננויות חדשות. היום הזה זה התחלה חדשה לגמרי, היום הזה צריך להמשיך אור ורחמים גמורים, לעורר את הזכות של עלי הכהן הזכות של שמואל הנביא ואימו חנה, לכן צריכים להתפלל עתה את התפילה שלה "ותתפלל חנה" מהיום הזה עד חנוכה, צריך כל אחד להגיד שלש פעמים ביום "ותתפלל חנה" מהיום עד ערב חנוכה, ולהדליק נר לשמואל הנביא מהיום עד ערב שבת. לא יודעים מה זה היום הזה, זה יום גבוה מאוד אבל צריך לו כוחות נפש מאוד גדולים בשביל היום הזה! זה יום גדול איי איי איי איי.

        איזה עולם זה, עולם של שיגעון צריך מסירות נפש להיות בו בכלל. עולם של משוגעים, בצורת בני אדם. זהו אין מה לעשות פה. איי..

צריך להכרית את זרע עמלק, להכרית אותו להשמיד אותו. אתם לא יודעים מה זה שאנחנו חיים וזרע עמלק בבריאה, זה פגם בלתי נתפס. וכל שנייה אנחנו יכולים להיות בתוך מלחמה, למצוא את עצמינו בבלגן עם כל העולם ביחד, ואנחנו קרובים למלחמה כחוט השערה, חוט נקרע ואנחנו נמצאים פה בתוהו ובוהו, כל הבריאה נמצאת בתוהו ובוהו כולם. צריך לראות מה לעשות אין כבר כח. גם אנשים לא יכולים לעשות כלום, אין כח גם בתורה של היהודים לעזור להם בכלל. היום אנשים לומדים תורה עם גאווה וזה בכלל לא עולה לשמים, אפילו הצדיקים לא יכולים לקחת ולבנות עם זה משהו, ילמדו כמה שילמדו אבל זה לא עוזר, אי אפשר לעשות עם זה כלום לכבוד ה'.ומה שכן אפשר לקחת זה את המעשים של היהודים הקטנים שהם כאילו קטנים והם חושבים על עצמם שהם קטנים ולא שווים כלום, אבל את זה אפשר לקחת ולפעול את כל הישועות, את כל הגאולה. אני אומר לכם באמת, היום כולם נמצאים במין טירוף, וזה מצב לא פשוט בכלל, באמת לא פשוט, אני כבר לא יודע מה להגיד, אין לי כח לדבר, וכל אחד צריך לראות לעשות משהו בעצמו. אנחנו נמצאים באסונות כל יום. פשוט תסתמו את הפה ותלכו להתפלל כבר, אתם לא יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים, אני לא יודע מה להגיד לכם, אין מה לעשות צריכים להתפלל וזהו, זהו נגמר, זה כבר לא יכול להימשך ככה  הרבה זמן, לא צריך לדבר ולעורר אנשים, לא צריך לתת כל מיני צלשי"ם, זהו נגמר! הכול נגמר, לקחת את הפה וללכת לשמים ולהתחיל לדבר עם ה' בעצמו וזהו, להתחיל להתפלל אליו להתחיל לבקש ממנו תכלית.

מה אנשים מחפשים היום?! הם מחפשים צדיקים שיגידו להם בדיוק מה הם אכלו אתמול ומה הם שתו היום וכמה כסף... איפה להשקיע אותו, תראו באיזה מצב כולם נמצאים, והצדיקים משתפים איתם פעולה, זה כבר צדיקים "של אמת" והם משתפים איתם פעולה, והם אומרים: כן, אתה אתמול אכלת ככה ושתית ככה וביום זה וזה אתה אכלת את זה ... ויוו איך עשית דבר כזה בשבוע שעבר, אוי ואבוי יוו...!  אז איפה להשקיע את הכסף?   תקשיב, יש לך אחד קוראים לו משה, והוא עובד איתך, אתה תעבוד איתו אתה תתן לו...     יוו הרב הייתי אצלך שבוע שעבר אמרת לי ככה וככה, תשמע כמה עזרת לי, עכשיו אני נותן לך פדיון גדול, איך עזרת לי כן טוב מאוד...      איפה הם נמצאים בכלל, מה זה מה שהם עושים זה שיגעון. אם היו יודעים העולם באמת רוח הקודש של צדיקי אמת גדולים במעלה, אז הם היו מתביישים בכלל להתקרב לעיר שהם נמצאים בה, אתה שומעים? הם היו מתביישים להתקרב לעיר לא לרחוב, ובטח שלא לחדר או לד' אמות של קדושי עליון. היום כבר אין מה לעשות אני לא יודע מה לעשות אני לא יודע מה אפשר לעשות עוד?!

        מלך בשר ודם כאשר הוא מתחיל למלוך בממלכה שלו, ואז הוא מתגלה וכולם רואים אותו בהדרו ונופלים מהפחד מהאימה שלו. ומלך מלכי המלכים ה' יתברך שאין בו בכלל שום תפיסה, נמצא כביכול במצב שהארמון שלו חרב, ואין לו מקום להתגלות, וכל העולם נראה כאילו שהמלך עזב את הממלכה שלו. כביכול הקב"ה יצא מהעולם שברא לכבודו. ויש שתי אפשרויות, או שהוא ישוב בדין או שהוא ישוב ברחמים. ומי יאמר לו מה תעשה ומי יאמר לו מה תפעל, לא הצדיקים לא שום דבר, הצדיקים יכולים רק למתק דינים לבקש רחמים, אבל הוא יתברך שמו הוא זה שמחליט, והוא יופיע והוא יתגלה בתוקף ועוז בממשלה שלו ויראו כולם את כל הוד המלכות שלו העצומה והנוראה שהיא בכלל לא בגדר תפיסה, וכולם יראו שהוא לא איזה מלך בשר ודם, וזו תהיה התגלות בתוך שנייה כהרף עין.

עכשיו השאלה היא איך הוא יתגלה או שהוא יתגלה במידת הדין או שהוא יתגלה במידת הרחמים, אבל הוא יתגלה, כי הרי הוא צריך להתגלות, וכל השנים שהיה גלות זה היה רק בשביל ההתגלות הזאת האחרונה, וכל הגלות הזאת וכל מה שהיה זה היה בשביל שהוא מחכה דווקא לסוף, שכולם יהיו פה ביחד כל הנשמות, כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שיהיו פה במעמד ההתגלות.

עכשיו שתבינו, כמה זמן הוא מחכה לפי זה תבינו לאיזה התגלות הוא מחכה, מי יודע איך הוא יופיע.. צריך להאמין ברחמים הגמורים לא להאמין בדינים, אבל צריך להתפלל לראות מה לעשות. אני כבר לא מבין אני עובר כל מיני התבוננויות שאני כבר לא מבין מה נעשה, כאילו אני שיכור אני לא מבין... אני לא בבא בובה ולא כל מיני דברים כאלה, אבל מה שאני משיג מצד עבודת ה' שלי, מצד כל היגיעות שלי בעבר בהווה, כל מה שעבר עלי, כל מה שאני יודע, כל הכתבים שלי, אני נמצא כרגע בהתבוננות ואני אומר לכם שמה שאני משיג אני כבר לא מבין מה קורה, מה עומד להיות אני כבר לא יודע, זה כבר מצב שאפילו כל אלה שרואים ומשיגים דברים אז משמים שמים להם כל מיני דברים על העיניים כדי שהם לא יראו כלום.

כתוב קשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, שימו לב כמה שזה קשה הסתלקות הצדיקים ושריפת בית המקדש, זה דבר שקשה מאוד  מאוד שהצדיקים מסתלקים מן העולם. קשה לי לדבר, מצטער, תתפללו על עם ישראל תתפללו על כל העולם, נקווה שתהיה התחלה חדשה. צריך להגיד אמת, זה לא העיקר לבא להגיד לכם דיבורים דיבורים, מה זה תיאטרון?! משתמשים בתורה כתיאטרון בובות, אם אומרים אותה בשביל שיהיה נחמד ונעים למוח, ובשביל שכולם אחר כך יצאו וישכחו הכול, וימשיכו לעשות מה שהם רוצים. צריך להתבונן מה קורה באמת בשמים, ורואים את זה לפי מה שקורה בשטח, בבריאה. עכשיו צריך להמתיק דינים, להתבודד. תתפללו, צריך להתפלל... כמה גדול ה' זה לא נתפס, אני אוהב אתכם באמת, כל אחד ואחד פה, אני אוהב את כולם, וכל מי שמתפלל עלינו ומתפלל על כל עם ישראל. אני אוהב את כולם. תתפללו תתפללו. זכות הצדיקים תגן עלינו, ובעה"י כאשר הכל יהיה בסדר נגיד לכם תורה נפלאה ונשתעשע כמו בימים הטובים.

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד