חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התשע"א >> "הכן לבבם אליך"
 

"הכן לבבם אליך"
 

התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי בפרשת תולדות התשע"א

 

תפילה:

רבונו של עולם זכני ללמוד את התורה לשמה בקדושה וטהרה וזכני ע"י לימודי זה להתקרב אליך ית' ולעשות לך ית' נחת רוח כל ימי חיי, אנא א-ל רחמן המשך עלי אין סוף ניסים ונפלאות ישועות ורחמים עד אין קץ, ובזכות הדיבורים שנדבר היום הקב"ה ימשיך עלינו רפואה שלמה ובריאות איתנה אמן נצח סלה ועד.
 

דע שצריך להמשיך רפואה שלמה בעולם כי בעוונותינו יש ל"ע הרבה אנשים שסובלים מכל מיני חולאים שאין להם רפואה והעולם היום בצער גדול ובתי החולים מלאים ובפרט המחלה הידועה שזו גזירה קשה שזה צריך לעורר מאד אם יש כזה דבר בעולם שמאד מצער ומבהיל את כל האנשים וכל אחד צריך לראות מה אפשר לו לעשות בענין.
 בעזרת ה' אני רוצה לעשות עם כולם עם כל מי שפה ביחד משהו כדי לתקן את זה ונקדיש לזה חצי שעה[1]. נעשה ביחד בצוותא תפילה כדי שה' ית' ימשיך רפואה שלמה לכל מי שצריך רפואה ובפרט לכל מי שנמצא פה וגם למי שלא נמצא פה. שתהיה רפואה שלמה לכל היהודים שבארץ ובעולם כי התפילה בצוותא זה חיסון רוחני, זה הופך ג"כ לחיסון גשמי. שלא יהיה שום חולאים ומחלות בכלל בעולם.
 בקשתי שכ"א יקבל על עצמו חוק בל יעבור (כמו הנחת תפילין) ללמוד בכל יום מהספר הקדוש "תומר דבורה" של הרמ"ק. הדברי חיים מצאנז אמר שמי שילמד בספר הקדוש הזה מובטח לו שהוא בן העוה"ב.
 השל"ה הקדוש כותב שינצל מהמחלה הידועה כי יש כח בקדושת הספר הזה להביא לעולם רפואה שלמה.
 כל מי שיכול יקבל על עצמו בעז"ה לקרוא את הספר ולקיים את כל מה שכתוב בו, כי הספר הזה הוא קמיע לכל אחד שאומר אותו ולכולם. מי שיגיד לכם שיש קמיעות או כל מיני דברים משונים לרפואה אל תאמינו כי זה על פי רוב סתם שטויות, אבל תדעו לכם שאין קמיע יותר קדוש מהאותיות של התורה הקדושה, שנאמרו ע"י פה קדוש כמו הפה של הרמח"ל הקדוש, שהוא אמר שאת הרפואה הכי גדולה כל אחד יכול לקבל ע"י האותיות של התורה, כי אין דבר יותר גדול ומחיה את האדם רוחני וגשמי מלימוד התורה הקדושה ולכן אני אומר שכל דבר שהוא מחוץ ללימוד התורה זה הכל דמיון והבל הבלים, שום דבר לא יכול לרפא את האדם באמת חוץ מלימוד תורה שהוא סם חיים, ולכן כל אדם שעוסק בתורה ועמל בה בוקר וערב זוכה להיות ביחד עם כל הצדיקים וממשיך בעולם את ההבלים הקדושים שלהם שמביאים לעולם את כל הרפואות ואת כל הישועות שצריך, תדעו שזה ספר קדוש ונורא התומר דבורה, וזו זכות גדולה לכל מי שיקבל על עצמו ללמוד בו, ולגמור אותו פעם בשבוע.
 עוד בקשה, להדליק בחצות היום מחר שני נרות. אחד לרפאל המלאך ואחד לאליהו הנביא זכור לטוב ולבקש ולהתפלל שהקב"ה ירפא את כל חולי עמו ישראל ואני אגיד לכם, היום הדור נמצא במצב כזה שיש הרבה דינים בעולם, ועם זה צריך לדעת שהקב"ה תמיד נמצא אתנו, אבל יש מידת הדין ששולט בעולם בעוונותינו, ולכן יכול אדם ליפול כהרף עין לחולאים ח"ו, וכל אחד צריך ללחום בזה ולדאוג שלכולם תהיה בריאות חזקה ויוכלו לחיות וללמוד תורה ולהתפלל כמו שצריך.
 תדעו שיש גזירה שמקצרת ימים לכל מיני אנשים, וזו גזרה שלא היתה פעם. ואם רואים שהקב"ה שלח לנו בדור הזה כזה נסיון קשה שהוא בוודאי לטובה, ובוודאי לעורר אותנו שצריכים לקחת את עצמנו בידיים שצריכים לעבוד ולהתפלל על זה שהקב"ה יושיע אותנו וירפא אותנו ויסלח לנו ויעשה שלא יהיה לנו שום מיחוש ושום צער לאף אחד ושכולם יהיו בריאים.
 כל אחד יקח על עצמו לקרוא בספר ’תומר דבורה’ ולהגיד את ברכת ’אשר יצר’ בכוונה מן הכתוב. אף אחד לא יגיד בעל פה ואפילו מי שיודע בעל פה, יצא מהמנהג המוטעה הזה, כך אומרים חז"ל ויברך את ברכת ’אשר יצר’ בכוונה מתוך הכתב, ובעז"ה ית' עי"ז נזכה לשמור על הבריאות.
  צריך לכוון בשעת הלימוד שע"י התורה שאנחנו לומדים היום ימשך רפואה בעולם רפואה לכל אחד בכל רמ"ח האיברים ושס"ה הגידים, ובזכות זה לא יהיה לאף אחד שום חולי ושום צער ושום מיחוש ושום כאב. וכולם יזכו להיות בריאים וחזקים דשנים ורעננים, ולאף אחד לא יהיה שום צער.
 עוד פעם, תזכרו את דברי חז"ל שכל מי שמברך את ברכת ’אשר יצר’ בכוונה, מהסידור, זוכה לבריאות, כי זה מהדברים שעומדים ברומו של עולם, ואסור ח"ו לזלזל בדבריהם הקדושים של חז"ל. זה חשוב מאד לבריאות הגוף.
 הבעש"ט הקדוש אמר שאם יש חור קטן בגוף, זה סימן שיש חור גדול בנשמה לכן צריך לשמור על הנשמה ולשמור על הגוף כראוי, שלא יהיו שום חולאים ח"ו. וצריך להתפלל בשביל לצאת מכח המדמה שנותן לך לחשוב שהכל זה רק טבע ואם כן כביכול יש לחפש את המזור לחולאים ע"י כל מני השתדלויות של שטות בדרך הטבע, וזה בדיוק ההיפך, כי דייקא כל החולאים באים מכח המדמה שהאדם מלא דמיונות ומלא מחשבות וזה דייקא מושך דינים וחולאים, אבל מי שמתחזק ובוטח בה' ית', מי שיש לו אמונה שלמה, אין לו חור בנשמה והוא בריא, בריאות אמיתית כבריאות שמשון שאין למעלה הימנה, כי מה שיש בעולם חולאים ודינים זה הכל נמשך רק בגלל שיש פגם באמונה, ובדרך שאדם הולך מוליכין אותו, והוא נופל להנהגה עפ"י הטבע, ונכנס להשתדלויות כאלה שבגלל זה הוא מתרחק עוד יותר מן האמונה שהיא זו שעושה באמת את הכל הניסים והנפלאות של ה', ורק בכוחה להעביר מהעולם את הדינים של הטבע ועל ידה נעשה לך רק ניסים ונפלאות וברכות.
 לכן אדם צריך לעמוד בנסיון, ולבחור תמיד רק באמונה, כי אם אדם לא מאמין, אז הוא נופל לשקר ולהנהגה של הטבע, לכן כ"כ חשוב שהאדם יהיה בעל בטחון ואמונה ולא יפול אף פעם כי אם נופלים לדינים של הטבע אז האדם מתחיל לרוץ ושולחים אותו לכל מקום, תבדוק פה ובדיקה כאן, וזה ככה וזה אחרת ולא נגמר, ואין סוף כי נופלים לכל ההשתדלות הזו שכולם יודעים בדרך הטבע שזה אין סוף ריצות ושטויות, אבל כשהאדם באמונה אז הקב"ה רופא כל בשר משפיע לו כל טוב ואין שום חולי ושום חסרון ושום פגם ויכול לתקן ולעשות את כל הניסים והנפלאות הכי גדולות. לכן הדבר הראשון זה שלא יהיה לאדם שום פגם באמונה כי פגם כזה מביא ח"ו את כל הפגמים וכל החולאים וכל הריצות עפ"י הטבע שזה אין סוף ריצות רצוא ושוב בלי תכלית וסוף בכלל, לכן תתחזק באמונה, תברך 'אשר יצר' בכוונה, תקרא בספר הקדוש תומר דבורה' כל יום חוק בל יעבור.
האבא של רבי ישראל מרוז'ין, רבי שלום זי"ע, היה לו מנהג קדוש כל יום ללמוד בספר תומר דבורה ועוד כמה וכמה צדיקים גם הם נהגו כמותו. יש צדיקים שאמרו שכל ההשגות שלהם נמשכו מהספר הזה, כי הספר הזה יש לו כח מאד גדול לתקן את הנשמה, להאיר אמונה בלב האדם, ועי"ז זוכים כמובן לתקן את הגוף, ויש לו כח להמשיך את כל הרפואות שהעולם צריכים להן. לכן כל אחד, חוק בל יעבור, כל יום יהגה בספר, כמו שכתוב שמי שרגיל בו מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
בספר ’תומר-דבורה’ כתוב שצריך קודם כל להסיר את כל הטינה שיש בלב, וזה נרמז בשם המחלה כי תראו המחלה הידועה זה אותיות סר וההמשך זה אותיות טן (שורש המילה טינה) שזה מה שצריך לעשות כל אדם, להסיר את כל הטינה שנמצאת בלבו. ועי"ז נוכל להנצל מן המחלה. כך נרמז בשמה של המחלה. וזו בעצם הצעקה הפנימית שיש בה. ועי"ז תבוא רפואה שלמה בעזהי"ת. לכן חשוב להגיד שלוש פעמים ביום רבונו של עולם הריני מוחל וסולח וכו' את כל הנוסח שאומרים בקריאת שמע שעל המיטה בוקר צהרים וערב, שעי"ז הוא יבטל מלבו את כל הטינה, ויאמר בפה מלא הריני מוחל וסולח לכל בר ישראל, כי אם יש למישהו ח"ו איזה שנאה לבר ישראל, והוא לא כ"כ אוהב את נשמות ישראל, זה לא טוב, כי מהחוסר הזה, מן הפגם הקטן באהבה, עי"ז נמשכים בעולם חולאים ודינים קשים, לכן חשוב שכ"א ידע שאם חסר לך אהבת ישראל, בלב אם יש לך איזה קפידא קטנה על מישהו אתה צריך להיזהר הרבה כי ח"ו עי"ז אתה יכול להגיע לכך שאתה תשנא יהודי ח"ו. ואסור לשמור טינה בלב על אף יהודי. וע"י שתזכה לגרש את כל הדברים האלה שמזיקים ללב, עי"ז תוכללהמשיך את כל הרפואות, ולמגר את המחלה כי ע"י סר – טינה תגרש את המחלה ששמה סר –טן ובעזרת ה' נהיה שמורים ממנה ולא תזיק עוד שום אדם מישראל אמן.
יהי רצון שכל אחד יזכה לקבל על עצמו חוק וסדר לימוד קבוע כל יום בספר הקדוש ’תומר-דבורה’, עד שאדם ידע אותו על פה על בוריו וימשיך לו (ולכלל ישראל) כל הרפואות שהוא צריך. כמו שאמרתי שהקב"ה יכול לעשות ניסים ורפואות עד אין סוף, ואין מציאות שאדם ח"ו יפול לעומק תהום רבה או שיפול למקומות נמוכים ח"ו אם יש לו אמונה, וצריך להשמר קודם כל שלא יהיה שום פגם באמונה, שום אמונה בטבע, שום אמונה במנהגו של עולם ח"ו. יהי רצון שהקב"ה יושיע אותנו בזכות רפאל המלאך ואליהו הנביא זכור לטוב שממונים על הרפואה כמו שכתוב שהמלאך רפאל ואליהו הנביא שניהם באים לברית המילה, והמלאך רפאל מרפא את הילד. וגם בכל מקום איפה שיש מישהו שצריך רפואה, אז הקב"ה שולח אליו את רפאל המלאך, כמו שרואים אצל אברהם אבינו שבא המלאך רפאל וריפא אותו. וכל אחד שצריך לרפואה הקב"ה שולח אליו את המלאך רפאל, והוא מרפא אותו ומבריא אותו מחליו, לכן תמיד תתפלל שהקב"ה ישלח את רפאל המלאך, עם אליהו הנביא זכור לטוב, וביחד הם ימשיכו לעולם כולו את כל הרפואה שצריך לכל אחד ואחד.
אומרים שבזמן הברית מילה בשעה שרפאל המלאך מברך את הרך הנולד ומרפא אותו אפשר לשים מתחת לכסא של הסנדק מים, וזה מנהג ידוע לקחת כלי עם מים, ולשים מתחת לכסא של אליהו הנביא מלאך הברית וברכת הרפואה נמשכת גם אל המים האלו ואחרי הברית ע"י המים האלו, אפשר להמשיך רפואה מברכת רפאל המלאך לכל מי שישתה מהם, אמן.
ועוד דבר חשוב שכל אדם ירגיל את עצמו להתפלל על רפואה. ובפרט בזמן שמתפללים תפילת שמונה עשרה ומזכירים רופא חולי עמו ישראל, צריך להוסיף ולבקש על כל החולים שיש בעם ישראל, שלכולם יהיה רפו"ש, ולא יהיו חולים. היום בגלל שיש כאלו דינים בעולם, אז אפילו שהכל בסדר, פתאום ביום בהיר, אדם יכול לקום בבוקר, והוא לא בקו הבריאות, ותוך כמה זמן פשוט הוא נעלם מהעולם ח"ו, נכון שזה רק ה' וזה מה שהוא מחליט, זה ה' שהחליט לסלק מישהו מהעולם, אבל זה כואב וזה סימן שצריך להתפלל על זה, וצריך שכל אדם יהיה עליו שמירה שיהיה שמור ומחוסן כמו שעושים לפי הטבע זריקות של חיסונים, אנחנו בעז"ה גם צריכים לעשות חיסון, אבל חיסון אמיתי, חיסון רוחני, שיהפך כמובן לגשמי בניסי ניסים וימנע את כל המחלות שיש, ובפרט יעביר מהעולם את המחלה הידועה שמפחידה את כולם, לכן חשובה התפילה הזאת שכולם יקראו ביחד, ויכוונו על זה שהקב"ה ימשיך רפואה שלמה בכל הרמ"ח איברים והשס"ה גידים, וכולם יזכו לאמונה כזו שיהיה רק אמת לאמיתה, ויהיה רק התכלית הנצחית שזו ברכת ה' שאין למעלה ממנה.
 התכלית הזו מתגלה בפורים, היינו שכל העולם ידעו את ה' באתגליא, זה התכלית שכולם ידעו את ה' שהוא המקור והשפע לכל דבר שאתה צריך, לכן תתפללו אליו ותדעו רק אותו, שהוא נמצא בכל מקום, וכל מה שהעולם היום נוסעים לצדיקים ומתפללים ורוצים ברכות מצדיקים, והולכים לקברי צדיקים, ומחפשים אמת וחולקים על צדיקים כי כולם רוצים אמת, אף אחד לא רוצה שקר, אז חולקים על זה ורבים עם זה, ומזלזלים בשני, אבל הכל בשורש נובע מנקודת האמת שהיא למעלה מכל האמיתות, שמתגלה בזמן פורים שאז מתגלה אור הדעת, כמו שנאמר: "ורבים מעמי הארץ מתיהדים" וחוזרים כולם לדבוק רק באמת לאמיתה רק בה' ית', לדבוק רק בדעת האמת שזו דעת כזו ואור כזה כמו שנאמר: "ליהודים היתה אורה ושמחה" ומתכפר לכל נשמות ישראל, כמו שנאמר פורים כפורים. כי בפורים הקב"ה מכפר לכל עם ישראל וזוכים לרפואה שלמה כמו שנאמר:, "משנכנס אדר מרבים בשמחה" ורואים שבזכות השמחה הקב"ה ממשיך רפואה לכולם, כי ע"י השמחה שוכחים את החולי ואין שום חולי,[2] ופורים, זה התגלות הדעת של משיח, דעת שמכפר לכולם שיהיה להם רק שמחה בלב, ואף אחד לא יהיה מודאג, להיפך, כולם בפורים מרבים בשתיית יין שזה מצוות היום להתבסם ביין.
 יש שתי בחינות של יין, יש בחינת יין של פורים, ויש בחינת יין של יום כיפורים שאותו שותים כידוע דייקא במוצאי כיפור, כמו שנאמר על מי שמתכפר לו על חטאיו, אז אומרים לו "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את מעשיך," יוצא שכל עבודת יו"כ זה לזכות בסוף לבחינת שתיית יין, וזה באתכסיא, כי כל עבודת היום זה צום ותענית, אבל בפורים השתיית יין היא באתגליא, שדייקא בעצם היום כולם שותים יין ושמחים מה שביוה"כ עושים רק בסוף במוצאי התענית, רק אז עושים סעודה ומרבים בשמחה ובשתיית יין, אבל בפורים בעצם היום, אנחנו בגדלות של מוצאי יוה"כ, והקב"ה דייקא ע"י שתיית היין הזה של פורים ממשיך רפואה ומוחל את כל עוונות עמו ישראל.
 כמו שאמרנו שהסעודה באתכסיא של יום הכיפורים הוא באיתגליא בפורים ולכן נעשים שיכורים ומתכסה הכל ולא יודעים כלום מהעולם בחינת "עד דלא ידע" שזה היסוד של פורים שע"י אכילה[3]. יכול אדם לזכות לדעת גדול. וזה הבחינה של תינוק שלא זוכה לדעת עד שיטעם טעם של דגן, כי ביום כיפור אנחנו כמו תינוקות שלא אוכלים עדיין, ואז אנחנו נולדים מחדש וזוכים לדעת גדול שמתגלה במוצאי כיפור, בזמן שאנחנו אוכלים ושותים ועי"ז מקבלים דעת עליונה, דעת לדבוק בה’ ית לבדו[4]
 מי שמבין בכוונות של יו"כ יודע שכל העניין של יום כיפור זה להמתיק את כל הדינים מעל כל העולם, ולכן בסוף אומרים לאדם "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך", שנמתקים כל הדינים ואותו יין של מוצאי יו"כ הוא רק ניצוץ מההמתקה שיש בפורים שהוא אכילה ושתיה בעצם יום הפורים, שזה גבוה יותר, גבוה מאד, ועי"ז ממשיכים את כל הרחמים ואהבת ה' לעולם, ועי"ז כמובן נעשה מחילת עוונות כי זה הסוד של היין של משיח שהוא מגפן שהוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהן הארץ, וזה היין דקדושה, יין ישן שנמשך מקדושת ארץ ישראל שזו קדושה שאף פעם לא נטמאה.
 עכשיו בגלות יש לנו רק את היין של כיפורים שהוא באתכסיא כי היין שיש הוא יין נסך, יין של עכו"ם, יין של חו"ל שאין ברכתו ’פרי-גפנה’ כברכת היין של ארץ ישראל, ארץ עליונה אלא ברכתו בורא ’פרי-הגפן’ סתם. ’פרי-גפנה’ זו ברכה שנאמרת על שבח הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל, שזה דעת נקי בחינת החכמה של יעקב אבינו שזכה לרשת את ארץ ישראל, זכה לתיקון הברית, זכה לשנים עשר שבטים שיצאו ממנו בקדושה שזה קדושת ארץ ישראל שחולקה לשבטים ולכללות ישראל, לנחלה לאכול מפריה וכל הקדושה והדעת הגדול הזה, זה דביקות בה' ית' שנמשך מהאכילה מן היין שממשיך דעת עליון שעל ידו זוכים לתיקון המוחין.
נאמר: "ויין ישמח לבב אנוש", ולהיפך, כאשר אדם שותה ח"ו יין פגום בוודאי שלא נעשה שמח ובוודאי שלא מתחכם, אלא דייקא להיפך, עי"ז נפגם המוח ונעשה דמים עכורים, והמוחין נופלים מבחינת גדלות למוחין דקטנות שזה ריחוק מה' יתברך, ריחוק מהתורה הקדושה, ורואים את השקר כאמת שזו בחינתם של העכו"ם, ולכן הם עובדי כוכבים ומזלות, וכל התכלית של האדם בעולם שיזכה לראות רק אמת בדעת שלו, שיזכה לבחינת מוחין דגדלות, יזכה לטעום מיין שהשתבחה בו ארץ ישראל, מן היין דקדושה של יעקב, שהריח שלו נמשך ע"י מרדכי לימי פורים, לזמן שמחה שאדם שותה יין המשמח אשר מאיר את הקדושה והאמת של יעקב במוחין שלו, ונעשה לאדם קשר אל הקדושה, קשר לה' ית' והוא עוזב את כל השקר של העולם, ונעשה מיושב בדעתו ורואה רק אמת, וזוכה לביטול עד שהוא לא יודע באמת שום דבר של העולם הזה, שמעורב בו טוב עם רע, כי הוא מסלק את המוחין שלו לצדדים, ומקבל מוחין דגדלות רק לה', וכך הוא באתגליא עם דעת אין סוף גדול מאד,דבוק בה’ יתברך והוא זוכה לאמת לאמיתה, לתכלית, לגאולה, לבחינת משיח, והוא תמיד בשמחה יחד עם כל נשמות ישראל.
 ההתגלות הזו זו דעת כזו בעולם שכולם לא יראו עוד שום רע ויהיה רק טוב גמור, ואז כבר לא תהיה דעת קטנה שרואה את המן הרשע דעת שרואה את מרדכי הצדיק כי לא ידעו עוד שום דבר כזה, כי כל המציאות תשתנה, יראו את העולם במוחין דגדלות במוחין של ארץ ישראל, במוחין של יעקב במוחין החדשים שיהיו לכולם אחרי האכילה והשתיה של "סעודת-משיח" ויראו בדעת גדול מאד, דעת שרואה רק טוב גמור, ואז למעשה כל הלבבות שבעולם יהיו בשמחה ואחדות, שעל זה נאמר: ''יין ישמח לבב אנוש'', וזה מה שרואים בפורים, (כמו שנאמר משנכנס אדר מרבים בשמחה),כי אז נכנס האור של פורים שקבלו תורה מאהבה, ומרבים בשמחה וטועמים מן היין שהוא בחינת גאולה שמרבה לכולם ששון ושמחה, ונעשה ביטול הבחירה מרוב שמחה שמתרבה השמחה עד בלי די.
 הכוונה במה שנאמר: "יין ישמח לבב אנוש", זה על היין של משיח אותיות ישמח, כי כאשר יזכו לטעום כולם מן היין של משיח אז כל לבב שהיה דוי יהפוך ליודה ויזכו בשלמות לבחינת "יין ישמח לבב אנוש" הינו שיזכו להתגלות של משיח ותהיה מציאות השגחתו יתברך עלינו באתגליא ברורה לכל וזה יעשה שמחה בלבבות של כולם, "והכל יודוך והכל ישבחוך", כי תהיה לכולם דעת חדש מן היין של משיח שישמח את כולם ויראו אמת יראו רק את גדלות ה' והשגחתו בעולם, והבחינה הזו מתחילה ביום כיפור יום של מחילת כל העוונות שאחר כך זוכים להגיע לאכילה ושתיה בשמחה במוצאי יום כיפור שזה ניצוץ של היין של פורים היין של משיח שישמח את כולם ויאיר לכולם דעת טהורה דעת חדשה ויהפוך לכולם את הלב לששון ולשמחה ולא יהיה לאף אחד עוד לב דוי, ושום מחלת לב כי יהיה לכולם רק שמחה, הלל והודיה.
אומר הנביא: "ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל ואיננו", הכוונה שלא יהיה שום פגם לאף אחד, והדעת של כולם יהיה דעת אמיתי, דעת שאפשר לראות בגדלות ה' ולחוש בהשגחתו התמידית, וכל העולם כולם ידעו מגדולת ה', שזה בחינת שתיה, והשתיה כדת, שיהיה שפע של יין, בחינת "ושאבתם מים בששון", ויצאו מים בששון ממימי הדעת העליונים של יעקב אבינו, מים שישקו את העצמות מים שירדו מיעקב אבינו שדמותו חקוקה בכסא הכבוד, ועי"ז יהיה לכולם תיקון הברית בשלימות, ויושפע שפע רב שיתפשט מארץ ישראל ומשם לחו"ל ולכל העולמות כולם, עד שאפילו עכו"ם יודו שה' הוא האלקים, אין עוד מלבדו, כי הם יריחו מן היין של אמת, מן היין של משיח.
 הדעת הזו יהיה בה את ההתפארות של כל נשמות ישראל, שעתה ההתפארות הזו אינה נראית כי עם ישראל בגלות שפלים ונבזים בין העמים, וכל לבב דוי ומלא חולי ואף אחד לא שווה בעיני עצמו, אבל בגאולה שתבוא היין יהפוך את הדוי ליודה וילך שוב כסדר, ויראו כולם את משיח שהוא בחינת שמחה, בחינת יין משובח שזו דעת כזו, שמגלה את ההתפארות של ה' מה שהוא מתפאר בנשמות ישראל בעולם, והכל רק יודו לה' ית', כי זו היא הבחינה של היין של פורים שהוא מגלה סוד מגלה את נסתרות ה' יתברך בעולם וזוכים לראות רק בגדלות ה', ובגדלותן של נשמות ישראל, כי עתה הבחינה של נשמות ישראל ג"כ רק באתכסיא ונמצאים תחת מלכות העמים שהם מכסים ומסתירים את ההתפארות שלנו, ואין שום מוח בעולם שיכול לתפוס מה זה ישראל, כי עוד לא שתו מן היין של משיח שיגלה לכולם דעת גדול בחינת שמש שכל נשמות ישראל הן גדולות ומאירות שהן כשמש, והן הפאר שלו ית' בעולם והן אף פעם לא היו קטנות, ויראו שאפילו בעת שהגויים היו כביכול גדולים, זה לא היה נכון כי בדעת החדש שיאיר בעולם יראו שאפילו שהגוים היו גדולים שהם בעצם הם היו תמיד קטנים, וכולם יראו רק את הקטנות שיש בהם, ועם ישראל יהיו אז במוחין כאלה בגדלות כזו, בהשגות ודביקות בה' כזה, שימלא פיהם צחוק וכולם ישבחו ויודו לה' , ולא יהיה שום חולי ושום פגם ושום צער בעולם.
כתוב:''והכן לבבם אליך'', הינו שצריך שהלב יהיה מוכן לקבל את כל השפע הנורא הזה של ה’ יתברך והשפע הזה זה ’ברכת-המזון’ דהיינו שמברכים על הארץ ועל המזון, כי רק כאשר נמצאים בארץ ישראל, נמצאים בקדושתה רק אז יכולים לקבל את כל ההשפעות והברכות שיש בפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל, כי הברכה העליונה הזו משתלשלת לעולם ע"י יעקב ע"י ארץ ישראל, ובעת שאנחנו עושים זימון לברכת המזון (שזו ברכה דאורייתא) שמברכים דייקא על הארץ ועל המזון ע"י זה נמשך כל השפע לעולם, כי הכל נמשך מארץ ישראל, מיעקב אבינו, וע"י הברכה הזו שאדם מברך בכוונה הוא יכול לזכות לעשירות, ולברכת ה' שהיא ברכה אין סופית, ומה שהיום העולם לא עשירים, זה בגלל שלא מברכים את 'ברכת-המזון' בכוונה כי אם אדם היה מברך 'ברכת-המזון' בכוונה, היה לו את כל השפע הזה שהוא בכלל לא יכול לתפוס בשכל[5], ודבר דומה אמרנו על ברכת ’אשר-יצר’ בכוונה שע"י שתי ברכות אלו אדם נעשה הכי בריא בעולם, ואם אדם לא מברך את ברכת אשר יצר בכוונה, או שלא מברך ברכת המזון בכוונה, פתאום הוא מתלונן ואומר אין לי פרנסה, ואין לי רפואה. מה אתה רוצה, הרי צריך אמונה, תתפלל, תגיד 'ברכת המזון' בכוונה, מילה במילה, תרגיש בלב שאתה אומר תודה לה' באמת, תראו מה כתבו הצדיקים על ברכת המזון, מה כתב בספר החינוך (על תרי"ג מצוות), איזה דבר עצום זה בעת שאדם מברך בכוונה את הברכה הזו, תחשבו שעי"ז אתם עושים מיליארדים, ע"י כל תיבה שאתם מברכים אתם זוכים לאין סוף של שפע של קדושה, ומקבלים המון כח לעשות אין סוף דברים שבקדושה, כמובן אין מה לעשות עם הרבה כסף אם לא עושים בזה דברים תכליתיים, כי אם לא, אז עדיף כבר לזרוק לפח או לחלק צדקה לעניים, היום כל העולם רואים עשירות רק לפי מספרים, שעל צ'קים, שעל שטרות, וגם זה למעשה על פי האמת נמשך מהאותיות של התורה הקדושות, זה נמשך מארץ ישראל, נמשך מהצדיק של הדור, ולכן בעת שאדם בא אל הצדיק, ע"י הפסיעות בעצמן שהוא פוסע אל הצדיק הצדיק יכול להשפיע לו שפע מבחינת ארץ ישראל ולצרף לו אותיות של ברכה שזה יהפוך אצלו למספרים לשטרות לעשירות, לפרנסה בשפע. תראו, הצדיק יכול להכפיל את השפע ולשלוח כמה כסף שהוא רוצה, כי כל ההכפלות יוצאות ממנו, יוצאות מהשורש, מהאותיות מארץ ישראל, מבחינת הצדיק וכל מה שיש לאדם זה בא מן השורש של הברכה, שזה יעקב אבינו, ולהבדיל אם אדם פוסע ומתרחק מן הקדושה אז יש את "הברכה" של עשו ח"ו, שזה בעצם שום דבר, זה הכל רק עשירות שהיא למראית עין, זה עושר השמור לבעליו לרעתו, אבל אם אתה אצל יעקב אם אתה מקושר אל הברכות של הצדיק אתה מקושר לברכת האבות, מקושר לארץ ישראל, אתה זוכה לטל אורות, כמו שנאמר: "מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים", אתה זוכה לכל הברכות כולן, אבל מי שמקושרים ח"ו בשורש אל השקר, אל עשו, אז כל הכסף עף להם כי זה ''כסף תועפות'' (איוב כב) וכל מה שהוא מביא להם זה רק צרות, וכל היום יש להם לחצים ודאגות, כי זה הכול רק דמים עכורים כל הממון הזה, ולכן קודם כל צריך שהאדם יהיה מקושר ביעקב, מקושר בממון דקדושה, שמביא ברכה, שמביא רק שמחה, רק ישועות, וזוכה לניסים ונפלאות, זוכה ליחוד ולחיבור ברכה וקדושה, זוכה לחיות עם השגחה שלמה, והוא תומך בעניים, עוזר ליתומים, בונה מוסדות לה', בונה בתים לתלמידי חכמים, ועושה כל היום רק מצוות וחסדים, הוא זוכה לידיים של יעקב זוכה לידי זהב, אבל אם הידיים הן ידי עשו ח''ו, ידיים שהן מלאות דם, אז כל מה שהאדם רואה זה דם, הכל דינים אין לו שום דבר נצחי אין לו כלום גם בעולם הזה, כי כל מה שהוא אמיתי בעולם צריך להיות בשורש נמשך מיעקב אבינו[6] שזה שבח הארץ כמו שאומרים בברכת המזון על הארץ ועל המזון, היינו שכל ההשפעות באות מהצדיק שהוא תיקון הברית, שהוא קדושת הארץ שע"י היין שלו מטהרים לנו כל הדמים העכורים ופוקח את כל המוחין של העולם שזה הסוד של ברכת המזון שעי"ז זוכים לראות אמת, לראות בגדלות ה', זוכים לדעת של אמת שזה רק טוב שאין בו שום רע.
כל מה שאין לאדם מספיק פרנסה זה בגלל שאין לו אמונה בניסים של פורים, אין לו כפרת עוונות של כיפורים, ולכן הוא לא שמח באלקיו, אבל אם אדם זוכה להיות מקושר לצדיק, למרדכי היהודי, אז האור של פורים עושה לו שמחה כי הוא בן של מלך וכל היום יש לו שפע פרנסה ממקור הברכה, מבחינת ארץ ישראל, מברכת המזון שמברכים וזוכים ליחוד ברכה וקדושה.
 הזוהר הקדוש אומר שכל דבר שבקדושה צריך זמן כמו שנאמר ''והכן לבבם אליך''. וברכת המזון זהו דבר שבקדושה, לכן צריך לעשות זימון דהיינו שקוראים ואוספים את כולם יחדיו שיברכו בקדושה, ואומרים רבותי נברך (על) שאכלנו משלו, וכולם מתקבצים יחדיו ועונים ומברכים על שזכינו לקדושת ארץ ישראל, זכינו להיות בד' אמות של הצדיק שממשיך עלינו את כל ההשפעות שבעולם. ממשיך עלינו את היחוד ברכה וקדושה, כי האותיות של התורה שלו הן בקדושה, הן זכות ונקיות, וזה נותן שפע של פרנסה וכל טוב לכל המקושרים אליו.
בגאולה השלמה קדושת ארץ ישראל תתפשט בכל העולם כולו, ויזכו כולם לטעום את היין של משיח, ועי"ז יבואו לתיקון השלם, ולא יהיה עוד שום פגם ושום קטנות הדעת בעולם.
כאשר יש פגם בדעת, פגם בקדושת ארץ ישראל, זה אומר שיש גם פגם באמונה בצדיקים האמיתיים שבדור, והפגם הזה באמונת חכמים זה כאילו שלוקחים חלק ונחלה מארץ ישראל ומחריבים אותו, כאילו לוקחים חלק מהתורה הקדושה ועושים בו פסול ח"ו, כי כאשר יש פגם באמונת חכמים זה פגם בקדושה, וזה אומר שהיין נהפך ליין נסך נהפך ליין של עובדי כוכבים, שאסור לשתות ממנו, ורק כשאתה ביחוד וחיבור ברכה וקדושה בשלמות הארץ שלמות התורה, ואתה קשור לצדיק, רק אז אתה יכול לברך בקדושה על היין שפוקח את המוחין שלך, והיום אין בעצם מי שיודע מה זה ארץ ישראל, וכמעט שאין מישהו שיברך ברכת המזון כראוי, ובגלל זה אין לנו גשם, כי אפילו העשירים הכי גדולים של היום או של אז כמו מרתה בת בייתוס וכלבא שבוע, תראו שהכסף שלהם בעצם לא היה שווה כלום, אם הקב"ה ח"ו לא מביא גשם לעולם, ויש שממה על הארץ, כי הכל צריכים למטר, והכל צריכים להתפלל על זה בלי יוצא מן הכלל.
 ויהי רצון שנזכה לברכת המזון בקדושה, בזימון, וירדו גשמי ברכה, ונזכה לטעום מן היין של משיח, שיהיה לכולם תיקון הדעת, תיקון ברכת המזון, ונוכל להרגיש יחוד ברכה וקדושה שנשפע עלינו מהצדיק שהוא בחינת ארץ ישראל ועי"ז ימשכו על כולם רחמי ה' הגדולים, ויזכו כולם לכל הרפואות, וכל מה שאנחנו נמצאים בגלות עדיין זה רק כדי שנוכל לזכות לטהר את הלב באמת שיהיה לנו לב מוכן לקבל קדושה היינו "והכן לבבם אליך", לזכות לבוא לזמן הקדוש הזה של הגאולה מוכנים ומזומנים לעשות זימון לקבל יחוד וחיבור קדושה וברכה, ולכן בעת שאדם מברך ברכת המזון ומזמן, הוא בעצם מכין את עצמו ע"י המים אחרונים ורק אח"כ עושים זימון וברכת המזון בקדושה, היינו שקודם מכינים את עצמנו ומרחיקים כל זוהמה מעלינו ומזמנים את עצמנו לקבל יחוד קדושה וברכה ע"י מים אחרונים, אבל בגאולה אחרי שיהיה את המים האחרונים של הסעודה כבר יהיה יחוד וחיבור ברכה, וקדושה כזו נפלאה שתפרוץ מהלב כזו שמחה ושלמות ברכה, ויתגלה הסוד של ברכת המזון.
 בזמן הגלות והחורבן אנחנו כולם בבחינת עניים, ובחמלת הקב"ה עלינו שגואל אותנו, יש לנו ניצוץ של זה גם בגלות בעת שמברכים ברכת המזון, לכן מזכירים בברכת המזון בונה ירושלים מזכירים את בית המקדש השלישי, אבל בגאולה כולם יראו מה זה ברכת המזון, ברכת המזון היום זה ניצוץ של הגאולה, שאתה טועם בו טעם של עולם הבא של קדושה, בזימון של ברכת המזון אתה טועם ניצוץ של היין שיהיה לעתיד לבוא בסעודת משיח.
 לכן תתבונן קצת, איזה מתנה קבלת, שאתה מברך על המזון בקדושה, זה יחוד קדושה וברכה זה לא דבר פשוט, תתבונן בגדולת ה', איזה חסד ה' עשה אתנו שזוכים לטעום ולהנות משבחה של קדושת ארץ ישראל. להתבסם מיינה איזה השפעות יורדות לעולם, איזה תיקונים נעשים בעולם, כי עי"ז אדם זוכה לתיקון המוחין, לתיקון הברית, וזה הכוונה "והכן לבבם אליך" להכין את הלב לקבל השגות גדולתו יתברך אין חקר, ואפילו עתה שאנחנו בגלות בזמן של מים אחרונים, אפשר להריח מזה ולטעום מעט מזה כי אנחנו סמוך מאד לזימון לברכה לשמחה ליחוד לברכה ולקדושה, כי תיכף לנטילה ברכה, ועוד מעט רק כמה רגעים ואתם תמצאו את עצמכם בזימון, בקדושה, בהתגלות של הגאולה השלמה, ואז כבר אף אחד לא יוכל לעצור את השמחה והברכה, לא הגויים ולא היהודים ולא הצדיקים ולא החסידים, אף אחד כי תהיה שמחה אמיתית שהקב"ה גואל אותנו, וצריך להאמין בזה, כי כל יום ויום יכולה לבוא הגאולה השלמה, ואם לא מאמינים בזה זה עושה ח"ו פגם ביחוד בקדושה, בברכת המזון, בשפע, וצריך להאמין שכמו שהוא גואל אותנו בכל יום ויום בניסי ניסים, כך הוא יגאל אותנו בעז"ה בגאולה השלמה, ונזכה לשמחה לנצח נצחים, וה' ית' יקח כל אחד ואחד ביחוד קדושה, והוא ישמור על כל אחד ואחד ויפתח לו את כל שערי השמים, את כל שערי הפרנסה ואוצרות העשירות שיש, ולא יהיה איזה יהודי שיגיד תלוה לי, תיתן לי, אני צריך, כי לכל היהודים תהיה עשירות כזו גדולה, שיהודי יוכל להגיד לגויים הכי גדלים והכי עשירים שיש בעולם אני יכול לקנות את הארץ שלכם, אני יכול לקנות את ארה"ב שלכם כי ה' יכפיל מזונו בכפלי כפליים.
יהי רצון שהקב"ה יזכה את כולם לעשירות דקדושה, עשירות אין סופית, שלא תיפסק לעולם, ויהיה לכולם לרפואה שלמה, ולאריכות ימים ושנים, ולזקנה ושיבה טובה וחיים טובים, אמן נצח סלה ועד.

 [1]ראה נספח בסוף
[2][וכמו שמובא בלקוטי מוהר"ן כ"ד תניינא שכל המחלות הבאין על האדם כולם באים רק מקלקול השמחה]
[3]לא נתנה תורה אלא לאוכלי מן
[4]בחינת ’ויחזו את האל-הים ויאכלו וישתו (פרשת משפטים) (שמות כ"ד)
[5]ובספר החינוך מובא שקבלה בידנו שמי שמברך ברכת המזון בכוונה אזי לעולם לא יחסרו לו מזונותיו.
[6]רבנו אומר העולם אומרים שצדיקים לא צריכים כסף, ואני אומר להיפך שיש בחינה בקדושה שבשביל לזכות אליה צריך שיהיה לצדיק את כל הכסף של העולם.
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד