חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> דף בית ישן
ברוכים הבאים לאתר "תפילה לשלמה" שע"י הצדיק הקדוש רבי שלמה יהודה בן דליה ני"ו
באתר זה יועלו בעזרת ה' יתברך מידי שבוע  השיעורים, התורות והתפילות, של הצדיק הקדוש. 
לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמים. ועיקרו לגלות מעלת וכוח התפילה.
להחיש הגאולה הנצחית תיכף ומיד בקרוב ממש - אמן ואמן !
 

למי ששאל איך אפשר להגיע לשיעורים, לשמוע ולראות את פני הצדיק. ליחצו כאן לפרטים נוספים 

 

 

תפילה לגאולת ישראל ופרסום הצדיק
(מומלץ להדפיס - ולזכות את הרבים)תפילה לשבת קודש
(מומלץ לקרא יום שישי לאחר חצות היום) 


 
 
תפילה חשובה לקריאה לפני ברכת אשר יצר
(מומלץ להדפיס - ולהדביק ליד הכיור)


 

סדר לימוד קריאה ותפילה לפני ה' יתברך
שימשיך רפואה שלמה עלינו ועל כל ישראל
 

***

 הצטרף אלינו בפיסבוק לחץ על "אהבתי" קבל תפילות, שיעורים ועידכונים ישירות לדף הפיסבוק שלך

 

 

 


 
***
 
~~~~~~~~~~~
מי שמחפש את הצדיק הוא צריך לחפש רק את בחינת הרוח שלו, ולא להאחז בבחינות של גוף שהיום זה הכל שקר....

וזה ענין של "והיו עיניך רואות את מוריך" (ישעיהו ל, כ), כי כל התכלית והגאולה תהיה דייקא ע"י שיזכו כבר הכל לראיית פניו של 'הצדיק אמת', וכולם יראו אותו וישמחו לקראתו שפניו הן כפני חמה, והוא יכול להוציא את ישראל מאפלה לאורה, ועתה בגלות אז הלבנה שהיא מלכות הקדושה בושה, ולכן אסור להסתכל בה (עתה שהיא בגלות), ולכן מי שרוצה לחיות (עם משה) אסור לו להסתכל בכל העולםֿ הזה שזה בחינת בושה, ולכן יהושע "לא ימיש מתוך האוהל".
להמשך התורה לחץ כאן


  

 

* * *
לקבלת תפילות, שיעורים ועידכונים ישירים לדף שלך בפיסבוק, לחץ על "אהבתי"
 
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד