חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> מעלת ההתבודדות
 
מאמר על מעלת ההתבודדות
 
תפילה לפני הקריאה: ריבונו של עולם, אב הרחמים והסליחות, זכני ללמוד את התורה לשמה בקדושה וטהרה וזכני על ידי לימודי זה להתקרב אליך יתברך ולעשות לך יתברך נחת רוח, אמן נצח סלה ועד. 

בעניין ההתבודדות, רבנו אומר (ליקוטי מוהר"ן תניינא, תורה כ"ה)שההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכול, ובאמת צריך להבין מה עניין ההתבודדות. כל הנקודה של ההתבודדות היא שאדם מבודד את עצמו מכל ענייני העולם הזה ומכל העניינים הרוחניים, גם מהגשמי וגם מהרוחני, היינו שבאותו רגע הוא שוכח מכל המטלות הרוחניות שיש לו, מכל התפילות שכבד עליו עכשיו להתפלל ומכל הלימוד שאולי כבד עליו ומכל טרדות העולם, מהפרנסה ומהכל, והוא פשוט מגיע לנקודה שהוא עומד עם הנפש שלו לפני ה', והוא מספר לפניו את כל התאוות שלו ואת כל הבלבולים שלו ואת כל הרצונות הפגומים שלו והוא לא מסתיר שום דבר והוא אומר לה' : זה רצוני ופה אני עומד ואתה יכול להעלות אותי מהמדרגה הזאת ולהביא אותי למדרגה..
כי בהתבודדות האדם מגיע לנקודה שהוא לא יכול להגיע לנקודה הזאת בשום מקום אחר, כי רק בהתבודדות מגיעים אל נקודה כזאת שאפשר לצאת מכל הבחינה של העולם, לכן היא נקראת התבודדות, כי כשאדם לא בהתבודדות אז למעשה הוא נמצא בעולם הזה, אז הוא יכול להיות מושפע מהטרדות של העולם, מהפרנסה, מאהבות נפולות, מכל מיני תאוות, מכל מיני בלבולים, יש לו הרגשות רעות, מצפון, דברים לא טובים - או גם בעניינים הרוחניים, הוא יושב לומד תורה, הוא מתפלל, פתאום יש לו עומס, הוא מרגיש יותר מידי לחץ בעבודת ה', תפילה תורה, אין לו חיות, אין לו כוח וזה כי הוא עדיין מוקף בכל מיני הבלים, וברגע שהוא מתבודד הוא בורח מכל הנקודות והוא עומד עם נקודת עצמו לפני ה' יתברך והוא אומר לה': הנה אני עכשיו פה לפניך, ואז עכשיו באותו רגע כל הטרדות הרוחניים עוזבים אותו, הוא מתנתק מהכול, עכשיו יש לו רק את ה' יתברך בעצמו והוא מספר לה' כל מה שעובר עליו ואת כל התאוות שלו ואומר: ה', זה התאווה שלי, אלה הבלבולים שלי, זה המחשבות שלי, זה מה שאני עובר, רק אתה יכול לרחם עלי, רק אתה מבין אותי, תעשה שאני יצליח, תעשה שלא ישפיע עלי שום בלבול, שאני יהיה טהור, תמחל לי ותשמח אותי ותושיע אותי ותן לי עשירות דקדושה ותזכה אותי להיות אמיתי ותזכה אותי להתבודד לפניך יתברך ותזכה אותי להתקדם ולהתעלות בקדושה ושיהיה לי חיים טובים ותעזור לי, רק אתה מבין אותי, אני לא יודע להתבודד, אני לא יודע איך לדבר אליך, אני לא יודע מאיפה להתחיל לדבר, אני לא יודע איך לדבר, רק אתה יכול להבין את הנקודה שאני נמצא בה, נקודת הלב הפנימית שלי ואני לא יודע איך לפרש אותה לפניך יתברך, ריבונו של עולם, אתה רואה כל מה שעובר עלי וכל מה שמסביבי ואת כל העולם שלי ואת כל מה שאני נמצא וכל מה שעברתי וכל מה שאני עובר ולאן ללכת ומה לעשות ואיך לעשות ולאן לפנות ומהיכן להתחיל ואיפה לסיים.. ריבונו של עולם אני לא יודע כלום, רק אתה יכול לרחם עלי.
וככה הוא מתחיל לשפוך כל שיחתו לפני ה' יתברך ומסתכל על השמים ולאט לאט פתאום הלב מתחיל להתנקות מכל המחשבות אוון, מכל הלכלוך, מכל הבלבולים, הוא זוכה לדבוק באור אלוקות, הוא זוכה לראות את ה' יתברך עין בעין, הוא זוכה לטעום טעם מתיקות כזה, הוא זוכה להתחדש, הוא זוכה לקבל כוחות חדשים, הוא זוכה להיות בן אדם חדש, הוא מבין שה' יתברך איתו ומבין אותו איתו ואצלו.. והוא מתחיל להתבונן והוא אומר: ריבונו של עולם, תודה על כל הנקודה הזאת שזיכית אותי, תזכה אותי כל יום ויום לפרש לפניך יתברך כל לבבי, כל שיחתי, ותזכה אותי להיות איש אמת ולאהוב את כל עם ישראל ותזכה אותי לשמוח בחיים האלה שנתת לי, לשמוח בכל יום ויום, להיות מאושר בכל מה שנתת לי ולשמח אותך ולעשות לך נחת ולהיות מאושר בחיים שנתת לי ולהודות לך ולראות רק את הטוב בחיים ולא לראות את הרע ולא לפחד ולא להתייאש ולהאמין שאתה איתי ואצלי, שגם אם התרחקתי ממך בכל מיני התרחקות אתה איתי ויכול להעלות אותי מכל מציאות ומכל חושך ומכל אפלה ולרחם עלי ולהאיר לי ולסלוח לי ולקרב אותי ולתת לי אינסוף טוב ולהביא את בית המקדש ו..ככה צריך פשוט להשיח את כל הלב ולהסתכל על השמים ולצפות ולייחל, פשוט להרים את הראש לשמים.
רבנו אמר שהוא פעם אחת עשה התבודדות לה' יתברך והיה לו מרירות כזאת והוא הרים את הראש לשמים, ואמר שאם היה יהודי שעבר על התורה ארבע מאות פעמים אז אם הוא היה מסתכל על השמים באותה הסתכלות בוודאי היו מוחלים לו על כל עוונותיו, אם הוא היה מביט רק את הראש ככה לשמים כמו אותה פניה שהוא הסתכל לשמים.
ואז בן אדם ככה מתחיל להתחבר אל נקודת האמת שלו ואז הוא מתחיל להיות אמיתי יותר ולהסתכל, להתבונן יותר בפנימיות שלו, ככה לעשות, אתם מבינים..
יהי רצון שה' יתברך יזכה אתכם לעשות התבודדות, ריבונו של עולם יזכה אתכם לעשות התבודדות כל ימי חייכם, כל יום ויום, כל יום ויום, צאו לשדה, תדברו קצת עם ה', אפילו צאו לחלון, תסתכלו לשמים מהחלון, תדברו מהנקודה הפנימית, אם אתם לא יכולים לדבר תסתכלו רק על השמים, תנסו להחיות את עצמכם בכל מה שרק אפשר.
שה' ישמור אתכם, אני אוהב אתכם ומתפלל עליכם, תהיו בשמחה, בשמחה, כן, רק בשמחה, והעיקר תתפללו שרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב יהיה אפוי לכם בלב טוב טוב ותהיו אפויים בליבו של רבנו ותלמדו כל ספרי רבנו עד שתהיו בקיאים בהם על בוריים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, ספר המידות, שיחות הר"ן, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, עלים לתרופה, השתפכות הנפש, משיבת נפש, ליקוטי עצות המשולש, ליקוטי עצות, כל כתביו של רבי ישראל בער אודסר זכותו יגן עלינו ורבי ישראל קרדונר, כל גדולי ברסלב, לדעת, ללמוד את כל הספרים של ברסלב, כל הספרים של ברסלב בעולם, כל ספר שחיברו על רבנו ותלמידיו, לדבוק בזה, כי זה אור החיות, אור החיים, זה האור של כל חיינו בעולם הזה ובבא ולנצח נצחים ולתחיית המתים ולעתיד לבוא ולכולי עלמא.
 צריך לפרסם לכל העולם את גדולת רבנו הקדוש ואת שם רבנו הקדוש, שרבינו הקדוש יתפרסם בכל העולמות, בכל העולם ידעו ממנו ועל ידי זה יבוא משיח, תבוא הגאולה, שכולם יחזקו את עצמם, כי כל העניין של גילוי שם הצדיק זה בשביל שהעולם יתחזקו ולא יתייאשו, כי כל מה שרבינו גילה זה רחמים, לגלות את הרחמים של השם ואת השיחה להשם גם בנקודה שאתה עומד בה, שהיא יקרה מאוד להשם יתברך, וזה העניין שככל שיתפרסם יותר רבנו יתגלה על ידי זה יותר גדולת ה' יתברך, כמה הוא רחמן ומרחם על כל הרחוקים והנידחים.
אם אתם יכולים תצאו לשמים לדקה, אם אתם בבית תסתכלו לשמים דרך החלון, תגידו "הללויה הללו אל בקדשו"(תהילים ק"נ), ותבקשו אחרי זה להתקרב לה' יתברך ולעשות לו נחת רוח ותנסו לדבר איזה דקה מנקודת הלב שלכם.
יהי רצון שה' יברך אתכם ושתצליחו ואני אוהב אתכם מאוד.
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד