חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> תורה מפי הצדיק >> בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,
 

בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים, כי אם הכל היה מושלם אז הוא כבר היה רוקד כל היום בכותל, בבית המקדש ואומר הלל הללויה כל היום מהבוקר עד הערב. ועל כל אחד עובר מה שעובר עד שהוא לא יודע איך להוושע, ולכן צריך לדעת מאיפה השורש של כל הבעיות.


והתשובה היא, שכל הקשים שיש לאדם כל מה שיש לאדם לא טוב בחיים, כל מה שנחרב בחיים בשורש זה חורבן בית המקדש, וכל התיקונים שיש בעולם זה בינינו של בית המקדש שזה התגלות של משיח שיתגלה בתפארתו בזמן הגאולה השלימה, ולכן כל דבר שגורם לאדם צער ושברון לב מה שצריך לעשות זה לקשר את זה לגלות השכינה כי זה השורש של כל דבר קטן שלא הולך לך בחיים, אתה לא איזו מציאות נפרדת ח"ו, תדע שזה הכל חורבן בית המקדש, זה הכל התגלות בפועל של צער השכינה. ועצם הידיעה הזו, עי"ז נעשה ייחוד קדושה וברכה קודם כל במחשבה ואחר כך בדיבור שזה בשורת הגאולה ע"י אליהו הנביא זכור לטוב והתגלותה למעשה בפועל ע"י מלך המשיח

שמו של מלך המשיח היה עוד קודם הבריאה ואליהו הנביא שזה דיבור של מעשה הבריאה צריך לקשר אותו אל הסוף אל התגלות המעשה שהיה נסתר קודם הבריאה במחשבה תחילה, והתגלות הגאולה זה למעשה התגלות היחוד השלם בעולם. וזה כמו שיש חבל ארוך עם שני קצוות ולוקחים את ההתחלה והסוף ועושים ביניהם ייחוד, שזה בחינת ירושלים הבנויה. ובאמת איך מקרבים אותם זה לזה את שני הקצוות הרחוקים שנמצאים בעולמות שונים זה מזה אחד נמצא בעוה"ז והשני בעוה"ב. זה עושים ע"י התפילות ע"י הרוח ממללא, כי ע"י התפילה נעשה קשר בין הבריאה שהיא בצמצום של זמן מקום וצורה למשיח שהוא בלי זמן מקום וצורה, בחינת מה שנאמר שה' הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, כי ע"י הדבור שיוצא מעומק הלב ששם מקום הנשמה ע"י הצעקה בחינת צעק לבם, לא משנה איפה שאתה נמצא בעולם, לא משנה איפה המוחין שלך, תצעק אליו יתברך, ע"י זה אתה מעורר בעולם שמועה טובה דיבור טוב, בחינת אליהו הנביא זכור לטוב שמבשר בעולם את בשורת הגאולה, את בואו של משיח, את התגלות מלכות ה' בעולם בפועל כי כל דיבור טוב שיש בעולם זה בחינת גילוי אליהו הנביא שזה בשורת ההתגלות של משיח בעולם, כי זה שאנחנו משיחים משמו של משיח בעולם זה יביא בסוף להתגלות למעשה בפועל של מה שהיה במחשבה עוד קודם הבריאה של העולם. בלי כלים, של זמן מקום וצורה, כמו שנאמר "סוף מעשה במחשבה תחילה", שזה הגילוי של קודשא בריך הוא הגילוי של מחשבתו יתברך המחשבה שרצה לברוא את העולם, ושם נכללים אב ובנו כחדא

 

נסביר שוב פעם, אליהו הנביא זה דיבור זה אותיות, זה צמצום ראשון של המחשבה, שקדמה לבריאה, ולכן הדיבור טוב זה מה שמבשר לנו את הגאולה מבשר את המעשה בפועל ואומר לנו שבקרוב יבוא משיח ויושלם המעשה, ובעת התגלות משיח הוא יעשה בפועל את מה שאליהו הנביא התחיל לעורר ולבשר בעולם ע"י הדיבור הטוב וכבר שומעים את הדבור של אליהו הנביא הרבה זמן והדבור הטוב הזה של הגאולה הוא בעצם השורש של כל הבשורות הטובות בעולם ומשיח שיתגלה בקרוב, זאת תהיה מלכות ה' למעשה בפועל, כמו שנאמר "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

 

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד