חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> אודיו
 
 

שיעור יום א' לסדר מקץ התשע"ב

שיעור חזק ביותר !!
על ענין האמונה, ובית המקדש
על עניני חנוכה ועל זה שאין מושג של טבע
אלא הכל אלוקות למעלה מהטבע
שיעור מומלץ לכל ימות השנה

לשמיעת השיעור לחץ על הדיסק --->


שיעור יום ה' לסדר וישב התשע"ב

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו" - צריך להבין שיעקב ח"ו לא אהב את יוסף אהבה פגומה כאבא שאוהב את בנו מחמת שהוא אוהב את עצמו, אלא הוא ראה ביוסף את מסירות נפשם של אביו יצחק וזקנו אברהם שדרכם היה לגלות אלוקות במקומות הנמוכים וזהו שורש אהבת יעקב ויוסף 
ועל כן: בדורנו השפל שהכל מלא שקר, כל אחד צריך להבין שהוא בגלות כיוסף במצרים. וצריך לזכור את יוסף וללמוד ממנו את מסירות נפשו להשאר בקדושה וכו', ועל ידי זה נזכה לפעול כל טוב ואת הגאולה השלימה בבי"א...

לשמיעת השיעור לחץ על תמונת הדיסק משמאל -----> שיעור מוצאי שבת פרשת וישלח התשע"ב
 סיפורים מדהימים - על גאון עוזנו אור שבעת הימים, 
מרן הבעש"ט זיע"א אשר כתובים בספרים עתיקים וגנוזים  
מחזק ביותר !!!       

קטע נוסף מהשיעור על הפרשה - "וישלח יעקב מלאכים" כשהאדם בבחינת יעקב = עקב = למטה גם שאדם למטה שהוא בירידה, ובעצבות, על תשלח את המלאכים ברגע שאדם נופל ליאוש ועצבות הוא מסיר ממנו את ההגנה הרוחנית
באותו רגע הוא בבעיה גדולה, נפלת.. קום תתחזק תדע שה' מחבב אותך ואוהב אותך גם עכשיו.. תתחיל מהתחלה!
כמו שרבנו אומר שעל ידי יאוש ועצבות בא אבלות... תשמח בנקודה שלך על תשלח את המלאכים.. 

לשמיעת השיעור לחץ על תמונת הדיסק משמאל ---------> שיעור יום א' לסדר וישלח
שיעור חזק ביותר !! על חנוכה ועל בית המקדש - דיבורים חזקים על ענין חנוכה ומלחמת החשמונאים והקשר לדורינו אנו, אם בדורם היה להם צער גדול והם מסרו נפשם על קידוש ה' למען לא יטמאו בית ה' - בית המקדש, מה נאמר אנו שאין לנו בכלל בית המקדש כמה אנו צריכים לצפות לגאולה ולמסור נפש בתפילה בקשה ומעשים, למען גאולת השכינה ובנית ביתו יתברך! 
 
 
 
 
 רוצה לקבל עידכונים ישירים מאמרי התחזקות ותפילות ישירות לדף הפיסבוק שלך 

לחץ כאן על "אהבתי"

 
 

 

 סיפורים ושבחי צדיקים
 נגינה
 מועדים וזמנים
 גאולה
 צדיק
 מידות
 שיחת חברים
 לפי תאריכים

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד